Невена Стоянова пред Forbes Bulgaria: "Не трябва да се отказваш от нещо, за да притежаваш друго"1

Невена Стоянова пред Forbes Bulgaria: "Не трябва да се отказваш от нещо, за да притежаваш друго"

Невена Стоянова, управляващ директор на Barnes Bulgaria,
с интервю пред 
Forbes Bulgaria 

Какви качества трябва да притежава една жена, за да бъде лидер и в същото време да запази ба­ланса между работата и семейството?

Можеш да бъдеш успешен, устойчив и щастлив лидер само ако запазиш баланса между работа и семейство. И този баланс е екипна игра. Важно е да имаш правилните партньори в личен и профе­сионален план, да успееш да се свържеш с тях на ниво етика, морал и ценностна система. Имам щастието да бъда подкрепена от единомислещи хора.

Моят съпруг Никола Стоянов е най-големи­ят ми бизнес ментор и барометър, който ми по­каза, че не е необходимо да се отказваш от нещо в живота, за да притежаваш друго. Откажеш ли се от една част, ти вече си загубил баланса за сметка на другата. Трябва да имаш решимостта, последователността и най-вече дързостта да по­искаш всичко, а след това да го заявиш ясно на от­бора си. Пълна хармония се постига не само чрез сплотяването на хората около обща бизнес или семейна цел, а чрез обединяването им в обща цен­ностна система с ясни правила. В компанията сме екип, който държи на отношенията си един с друг и на тези с нашите клиенти. Не толерираме хора, които поставят личния си интерес над този на клиента, колегата или компанията. Спокойствие­то в компанията ни носи спокойствие и в личния ни живот, така всички търсим и крепим баланса. Качеството за постигане на баланс между работа и семейство е откриването на правилните хора в твоя персонален и корпоративен свят.

Секторът на луксозните имоти в България се ръководи предимно от жени. На какво се дължи тази тенденция?

Това не е локално, а глобално явление. Имам при­вилегията да работя с вдъхновяващата Хайди Барнс, която основава BARNES International преди повече от 20 години, превръща компанията в лидер в луксозния сектор на имоти в света и ус­поредно с това отглежда 4 прекрасни деца. Тя спо­деля, че в традиционно възприетия мъжки свят на големия бизнес именно една жена може най-фино да усети потребностите на семейството, на биз­неса, на колегите и съответно да намери най-до­брото решение за тях.

Емпатията е качество, за което смятам, че е една идея по-силно раз­вито при жените. А когато говорим за недвижи­ми имоти, ние се нуждаем от дълбоко изслушва­не, разбиране и сливане с идеите на отсрещната страна. Но ако трябва да бъдем коректни – ли­дерските агенции за луксозни имоти се управля­ват винаги от жена и мъж, като именно това до­пълване ражда красотата на нашия бизнес. Хайди Барнс е заедно със съпруга си Тибо дьо Сент Вин­сент, до мен стои Никола Стоянов, има и други примери от сектора ни. За създаването на един щастлив и балансиран дом е необходим целият букет от мъжки и женски енергии и това естест­вено е пренесено в същността на нашия бизнес.

Как се развива пазарът на луксозни имоти и какво е отражението на кризите върху него?

Той не преминава турбулентно през кризисни пе­риоди, защото традиционно е сигурното убежи­ще за финанси и хората с по-голям ресурс знаят това. Собствениците на такъв клас имоти разчи­тат, че във всеки един икономически етап могат да намерят купувач за своя изключителен имот без загуба на стойност. При него няма отлив на интерес в криза, има различна динамика при случ­ването на сделките. От началото на ковид кри­зата секторът на луксозни имоти е в абсолютен възход. Това беше провокирано от необходимост­та хората да живеят в по-голяма площ, защото бяха повече време в домовете си. Клиентите ни се нуждаеха от пространства за домашен офис, стаи за всички свои деца, за да учат от вкъщи, хоби и спорт кътове, големи тераси и дворове.

Търсенето доведе до липси на такъв тип предло­жения на пазара, а това от своя страна вдигна и цените. След това повишаването на инфлацията, покупката на имоти бе предпочетена като защи­та на средствата. В момента сме в най-дина­мичния пазар на луксозни имоти, в България и по света ежедневно се случват сделки за рекордни суми и в рекорден срок. Преди няколко дни финали­зирахме продажба на имение на френския бряг на Женевското езеро на стойност над 30 млн. евро.

Има ли промяна в нагласата на българите да при­тежават собствен дом в посока живот под наем?

Имаше прогнози, че поколенията Y и Z са устрое­ни по-номадски, че те ще предпочитат да нае­мат, а не да закупуват имотите си, но всичко това не се случи. Отличните условия по ипотеч­ното кредитиране, новите възможности да заку­пиш имот чрез дигитални валути, културната ни специфика да имаме поне един собствен имот, ин­флацията, ковид ситуацията и редица други фак­тори провокираха възходящо интереса към покуп­ка на имоти.

17.05.2022