BARNES Bulgaria работи в партньорство със BARNES Bulgaria партнира със Stoyanov Enterprises

Barnes Bulgaria Услуги
Ексклузивни услуги за клиенти

Нашето портфолио от клиентски услуги включва:

  • Партньорства с международни банки (корпоративни, търговски, на дребно)
  • Глобално управление на активите
  • Съвети относно данъчната оптимизация в допълнение към изискванията за наследство и правоприемство
  • Многофамилни офиси
  • Координация на международните сливания и придобивания
  • Сложен финансов инженеринг
  • Конен спорт, лозя и конеплодни ферми
  • Специализирани пазарни доклади и анализи (Wealth-X Report BARNES - WARBURG)
  • Достъп до изключителни пазарни имоти в целия свят