Изкуството да живееш добре по френски1

Изкуството да живееш добре по френски

Текст: ДаниБон
Картини: Christa Kieffer от поредицата "Романтически Париж"

Защо доброто общество изучава „savoir vivre“?
Добрите маниери в доброто общество винаги вървят ръка за ръка с френската философия как да се живее добре. 

В елитните училища по добри маниери едно от основните обучения е запознаване с принципите на „savoir vivre“ – познаване на живота в доброто общество, реагиране винаги с елегантност и учтивост, а така също и знание за добрия живот.   

Тези разбирания за живота се предават от поколение на поколение вече десетилетия, а дори и столетия. Свързани са с изисканите маниери и елитното общество. Залегнали са в обучението на най-добрите швейцарски частни училища – finishing schools, където през 19 век започват да се обучават най-знатните девойки от аристократични и богати семейства в Европа и Америка, а в днешно време – успели млади дами, осъзнали значението на добрите маниери и френското разбиране за добър живот. 

Френското знание за живота или какво означава „savoir vivre“?

Произход: „Savoir vivre“ идва от френски и най-общо означава: знание как да се живее добре с интелигентни забавления, посрещане на всякакви ситуации с уравновесеност, добри маниери и елегантност. Френската концепция на „savoir vivre“ е сходна с културното разбиране за вежливост, етикет и маниери.   
Епоха: 1745–1755 г.   
Думите: Те са с френски произход, но често се използват и в други езици, за да се предаде по-точно значението на това познание. „Savoir“ означава „зная“, а „vivre“ – „живея“, т.е. зная как да живея (добре).
Асоциации: Изразът се свързва с две други популярни фрази. Едната е „savoir faire“ – да знаеш как да действаш в дадена ситуация. А другата е „joie de vivre“ – да се радваш на живота. 

Философия: Френската концепция за живот, философия и обществото е инстинктивно свързана с идеите за „savoir vivre“, „savoir faire“ и „joie de vivre“. Познаването и насладата от живота не са само удоволствие и щастие, но и идеал, който трябва да се постигне в живота на един човек.

Може би най-точно определение за израза „savoir vivre“ дават от Ladurée - луксозната марка, позната с вкусните френски макарони (French macarons). Те издават и книги, а една от тях се казва „Ladurée Savoir Vivre: The Art of Fine Living“ или „Savoir Vivre: Изкуството да се живее добре“: